HESSELDAL STUD

Situated near Copenhagen, in the northern part of Zealand

We look in the past to see the future !

 

About us/Om os

Stallions/Hingste* Colts/Unghingste* Mares/Avlshopper Fillies/Unghopper

Colorpalette/Farveboksen

Foals/Føl 2014* For sale/Til salg Summersale 2015 Links

BEDÆKNINGSBETINGELSER 2012


 

I 2012 modtager vi ganske få hopper til bedækning ved enkelte af vores hingste !

 

Vi modtager kun sunde, fremmede hopper med mindst 3 generationers anerkendt afstamning. Vi forbeholder os ret til at afvise hopper kåret i 3. klasse eller af tilsvarende dårlige kvalitet.

 

Betingelser:

 

 • Vi modtager hopper i perioden 1. juni til 31. august.

 • Sædvanlig bedækningstakst er 3500-4500 kr afhængig af valgt hingst.

 • Dette beløb skal tillægges 310 kr for en bedækningsattest til Videncentret.

 • Der skal betales 50% ved booking af bedækningen - beløbet tilbagebetales ikke, hvis hoppen udebliver uden gyldig dyrlægeattest på, at bedækning ikke er mulig. Restbeløbet skal betales ved hoppens ankomst, hvor der tillige skal afleveres en kopi af hoppens registreringsattest eller ejercertifikat.

 • Afviser vi at modtage hoppen til bedækning, jvf. afsnit 2, så tilbagebetales bookingafgiften naturligvis. Tilsvarende gælder hvis den hingst, som der er booket bedækning til, ikke er til rådighed ved bedækningssæsonens start.

 • Ophold udover 30 dage betales med 20 kr pr. dag.

 • Hoppens stangmål må maximalt overstige hingstens mål med 8 cm.

 • Hoppen skal inden ankomsten være behandlet mod orm eller fremvise resultatet af en nylig taget gødningsprøve med EPG under 200.

 • Hoppen og et eventuelt føl skal afleveres beskåret og uden sko.

 • Føl modtages tidligst, når de er 14 dage gamle.

 • Hopperne går normalt i stod med vores hingste, men de tilses naturligvis flere gange dagligt og vil blive bedækket både naturligt og ved hånd, hvis det måtte være nødvendigt.

 • Hoppen og et eventuelt føl opholder sig hos os på hoppeejerens regning og risiko.

 • Vi forbeholder os ret til - på ejerens regning - at tilkalde vores dyrlæge til hoppen eller føllet, hvis vi skønner det nødvendigt.

 • Af hensyn til vore hingste og andre hopper, som er til bedækning, så forbeholder vi os ret til at forlange, at alle goldhopper og hopper som nylig har haft en kompliceret foling, kan forevise en ren svaberprøve, som skal være taget i sidste brunst før bedækningen.

 • Såfremt hoppen ikke er ifolet efter maximum 2 bedækningsperioder eller udviser unormal brunst, så kan vi tilsvarende kræve, at der tages svab eller foretages anden undersøgelse af hoppen.

 • Hoppen kan inden hjemrejsen tilbydes en scanning, som betales af hoppens ejer.

 • Scannes hoppen ikke inden hjemrejsen, betragtes den som drægtig, medmindre der foreligger negativ drægtighedsundersøgelse 70 dage efter 1. bedækning eller inden 1/9. Er hoppen ikke drægtig jvf. foranstående, tilbydes hun gratis rebedækning indtil 15/9 samme år eller ombedækning det følgende år til 1/2 x sædvanlig bedækningstakst.

 • Rebedækning det følgende år kan alene ske ved de hingste, som virker på Stutteri Hesseldal på det tidspunkt og forudsætter, at hingsten ikke allerede er fuldt booket det pågældende år. Hoppens ejer må derfor i enkelte tilfælde acceptere, at rebedækning kun kan tilbydes ved anden hingst.

 • Hoppeejer betaler eventuel ny bedækningsattest til Videncentret.

 • Hoppeejer er forpligtet til at indberette "Handling" til Videnvcentret ... uanset om det er levende eller dødfødt foal.

Revideret 08042011

Copyright © Stutteri Hesseldal

Stutteri Hesseldal · Hesseldalsvej 4, Ganløse Hessel · DK-3660 Stenløse

Tel: +45 27285758 - email: info@stutteri-hesseldal.dk